Tag: saada parantha recipe

    plain parantha

    Plain Paratha Recipe – How to make Paratha ?

    Plain Paratha Recipe – How to make Paratha ? Directions Making: Add salt and ...